april 12, 2017

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers na hun ontslag geen recht meer op een ontslagvergoeding. De regels rondom het ontslag zijn op de schop gegaan. Vanaf heden is de transitievergoeding in de plaats gekomen. Voor sommige werknemers is dit een voordeel. Als u namelijk 2 jaar in dienst gezeten heeft kan u aanspraak maken op de transitievergoeding. U hoeft dus niet meer in vaste dienst gezeten te hebben om recht te hebben op een ontslagvergoeding. Voorheen was dit wel anders toen had u alleen recht op een vergoeding bij een vaste aanstelling. Daar staat wel tegenover dat vaste medewerkers goedkoper worden om te ontslaan. De transitievergoeding is lager en hoeft niet meer bepaalt te worden bij de kantonrechter. De werkgever mag de vergoeding zelf opnemen in een vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over hoe een vaststellingsovereenkomst werkt. Als u ontslagen wordt of uw contract niet verlengt wordt is het slim om uit te zoeken of u recht heeft op een transitievergoeding. Reken ook uit hoe hoog uw vergoeding mag zijn en waar u recht op heeft volgens het arbeidsrecht.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als u minimaal twee jaar in dienst geweest bent. Dit kan in een vast dienstverband, maar ook met een tijdelijke aanstelling. Daarnaast moet uw werkgever het initiatief genomen hebben om uw contract te ontbinden. Of uw werkgever moet besloten hebben om uw contract niet te verlengen. Als u zelf ontslag neemt heeft u geen recht op de vergoeding. U heeft ook geen recht op een vergoeding als u ontslagen bent door u eigen toedoen. Bijvoorbeeld als u verwijtbaar gehandeld heeft. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie of diefstal op het werk. Als uw werkgever u om deze reden ontslaat heeft u geen recht op een vergoeding. U heeft ook geen recht op een vergoeding als u jonger dan 18 jaar bent en maximaal 12 uur per week werkt. U heeft ook geen recht als uw contract niet verlengt wordt omdat u de AOW ingaat. Of als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft en uw contract stopt.

Hoe hoog is een transitievergoeding?

De hoogte van een transitievergoeding is afhankelijk van uw loon, leeftijd en het aantal jaren dat u gewerkt heeft. De eerste tien jaar heeft u bijvoorbeeld per jaar dat u gewerkt heeft recht op één derde van uw maandsalaris. Vanaf het tiende jaar dat u gewerkt heeft wordt dit een halve maandsalaris per dienstjaar. Als bij een ontslag ouder bent dan 50 jaar, dan heeft u recht op 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit is alleen niet geldig voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers in dienst. Bent u benieuwd waar u recht op heeft? Bereken uw transitievergoeding.