mei 25, 2019

Overeenkomst van opdracht

Is het mogelijk om een overeenkomst van opdracht te verbreken? Dat is een veelgestelde vraag die door juristen beantwoord moet worden. Toch is deze vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden als het lijkt. Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht kan namelijk op heel veel punten interessant uit pakken. In de wet staat bijvoorbeeld beschreven dat een opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen. In de praktijk blijkt dit echter een stuk lastiger te zijn. Zo spelen redelijkheid en billijkheid een grote rol. Hierdoor is het zeker niet mogelijk om de overeenkomst altijd op te zeggen. Soms zijn professionele opdrachtgevers zelfs verplicht om een schadevergoeding te betalen als ze dit wel doen.

Kan de opdrachtnemer dan overeenkomst opzeggen?

Als opdrachtgever is het over het algemeen gemakkelijker om de overeenkomst op te zeggen. Maar is het als opdrachtnemer dan helemaal niet mogelijk om dit te doen of zijn er nog wel opties?

Over het algemeen kunnen we stellen dat een opdrachtnemer de overeenkomst enkel kan verbreken als hier een legitieme reden voor is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een opdrachtgever onredelijke eisen stelt en hierdoor het werk in gevaar kan brengen. Ook kan het voorkomen dat een opdracht een onbepaalde duur kent en u deze niet kunt volbrengen. Let op: dit geldt enkel voor professionele opdrachtnemers. Voor particulieren gelden deze regels helaas niet.

Voortijdig beëindigen: wat nu?

Heeft de opdrachtgever of opdrachtnemer besloten om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen? Dan kunnen er enkele zaken worden afgesproken. Zo zal er bijvoorbeeld gesproken worden over het loon dat uitbetaald (of juist niet uitbetaald) moet worden. Als de opdrachtnemer veel geld verliest als de opdrachtgever de overeenkomst breekt, kan er soms om een redelijke schadevergoeding worden gevraagd. Is er niets afgesproken over de hoogte van de loon en is er enkel een schatting gemaakt van het totaalbedrag als de opdracht wordt voltooid? Dan moet er naar redelijkheid een schatting gemaakt worden om een goed loon vast te stellen. Dit gebeurt op grond van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel van opdrachtgever. Natuurlijk wordt hierbij ook gekeken naar de reden waarom de overeenkomst voortijdig is beëindigd.

Juridische hulp inschakelen bij de overeenkomst van opdracht

Bij een overeenkomst van opdracht kunnen er conflicten ontstaan. In het geval van professionele opdrachtgevers en opdrachtnemers is het belangrijk dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken en de wetgeving houden.

Zo mogen ze bijvoorbeeld ook geen misbruik maken van de overeenkomst van opdracht. Zo gebeurt het regelmatig dat deze gezien wordt als alternatief voor een arbeidsovereenkomst. Hierbij gelden echter hele andere regels, waardoor ook een minimumloon en vakantietoeslag moeten worden betaald. Maak daarom geen misbruik van deze overeenkomst. Als dit wel het geval is, kan een rechter ingrijpen.

Doordat de aard van de overeenkomst, kan het voor een opdrachtgever of opdrachtnemer lastig zijn om voor zijn rechten op te komen. Bij conflicten of vragen kunt u dan ook altijd een juridisch adviseur inschakelen. Deze kan samen met u de zaak bekijken en oordelen of er verdere juridische stappen genomen moeten worden.